home

  home     bestuur     diensten     kalender     lidkaart     het Bondje     contact & links     fotos  

De Bond voor ALLE gezinnen

De Gezinsbond ijvert voor een kind- en gezinsvriendelijke samenleving en staat ten dienste van alle gezinnen, in al hun samenstellingen. De Gezinsbond biedt immers een grote waaier aan diensten aan.

Onze plaatselijke afdeling te Stabroek en zijn randgemeenten wil echter vooral mensen/gezinnen samenbrengen. Via allerlei activiteiten kunnen de Stabroekenaren elkaar ontmoeten en kan vriendschap ontstaan en groeien. Daarom nodigen wij alle Stabroekse gezinnen graag uit op al onze activiteiten. Een hele ploeg van enthousiaste vrijwilligers bezorgt u de dienstverlening en organiseert de activiteiten van de Bond.

Via deze webstek willen we aan alle inwoners van Stabroek en zijn randgemeenten samen met alle sympathisanten van de Gezinsbond zoveel mogelijk informatie bezorgen over de activiteiten en dienstverlening van onze lokale afdeling.

www.veiligonline.be www.cybersimpel.be

webontwerp door Kevv3 | Antwerpen